Главная   >>   Tajikngo portal Admin
Looking for something?

07.08.2011 11:05

Название

организации

НПО «Бинокор»

Географический фокус

РРП, Файзабадский район

Миссия организации

 

Главной целью деятельности организации является  помощь населению в повышении уровня жизни  и решения основных проблем .

Направление деятельности

Сельское хозяйство и создание новых рабочих мест.

вебсайт

 

www.binokor.freenet.tj

Руководитель

Насриддинов Фатох

Контакты:адрес, номер телефона, электронная почта

 

Р.Т. Файзабадский район, джамоат Чашмасор, село Бунгакиён.

Тел: 918-62-31-98

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Краткое описание организации и предосталяемые услуги

 

 

Год создания, целевая группа, услуги и др.

2003 год

Орошение, проведении электричеств, Малый ГЭС, проведение семинаров, очистка канаалов, берегоукрепления, ремонт школ, больниц.

Проекты:

 1. Реализованные
 2. Текущие
 3. Планируемые

 

 

Доноры и партнеры

 

IREX

GTZ

WFP

Фонди Арал

Глобалный Экологический Фонд

Комитет молодежи

Земелный Кадастра

Пос.Японии

 

 

 

05.08.2011 15:02

Номи Ташкилот

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  «  Равон »

Маҳалли фаъолият

Ҷамоати деҳоти  Ҷавонон   ноҳияи Файзобод

Ҳадафи ташкилот

Дастгирии ташкилотҳои деҳотӣ ва беҳдошти зиндагии мардуми деҳот мебошад. Мусодат дар ҳалу фасли  масъалаҳои иҷтимоӣ,  иқтисодӣ, экологӣ, ҳифзи саломатии  аҳолии , инчунин баланд  бардоштани сатҳи фарҳангии мардум мебошад

 

Самти фаолият

Мутаҳид  намудан барои иштирок  ҷиҳати паст намудани сатҳи камбизоатии аҳоли. Ҳамчунин равнақдиҳии  вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ , ҳоҷагидорӣ, ҳифзи экологӣ,  саломатии ҷомеа, баланд ва вокифи аҳолии аз  ҳайёти ҷомеъа ва мусодат ба мақомоти маҳалӣ дар  ҳалли масоили ч 0,иҷтимоӣ иқтисодӣ мебошад

 

вебсайт

 

Нест

Роҳбар

 

 

Юсупов Хуршед  Сафаралиевич соли таваллудаш  13 - январи   соли 1972 , маълумот Оли ,  ихтисосаш  омузгор.

Тамос: суроға, рақами телефон, почтаи электронӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон  ноҳияи  Файзобод   ҷамоати деҳоти Ҷавонон,  деҳаи  Дубеда   ОКТ - 24

Телефон:  935883855

Шарҳи мухтасари ташкилот ва хидматрасонии он

 

 

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  « Равон » аз соли 2006 аввал  бо номи Кумитаи Созмонҳои Мардуми  ва баъдан  бо номи  Ташкилоти  Ҷамъияти « Равон », ташкил  шудааст. Аз қайди Вазорати Адлия 15 – марти соли 2008  бо  рақами қайдии  ИЧ – 855 ,  гузаштааст

Аъзоёни  ташкилот истиқоматкунандагони ҳудудди Ҷамоати деҳоти Қалъаи Дашт ва  ба  шумор  рафта дар ҳаммаи соҳҳаҳо    алалхусус  инкишофи  иҷтимоӣ дар  соҳҳаи  кишоварзӣ  ва ободонии деҳот ба мардум  кумаку  дастгириҳо  расонида  шудааст.

Лоиҳаҳо:

 1. Роҳандозишуда
 2. Ҷорӣ
 3. Дар нақшабуда

 

 

 

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  « Равон »  дар  давраи  фаъолияташ  18  номгуй  барномаҳои  инкишофи иҷтимоииро  дар  соҳаи  зироаткорӣ,  растанипарварӣ,  ҷорводорӣ,  соҳибкорӣ,  соҳтмони купурукҳо,  таъмири биноҳои муассисаҳои хизматрасонӣ, омузишҳо  дар  мавзӯъҳои гуногунро  бо  воситаи     MSDSP бо  дастгирии  NOBIB.  CUDA  GTS MSDSP  амалӣ  намудааст.

Айни  замон барномаи  омузишии  « Гуруҳҳои  Амонатии  Ҷомеаасос       ГАЧА ) »   дар  ҳудуди  ҷамоат  амали шудаистодааст

Дар  оянда  бо  барномаҳои инкишофи  иҷтимоии аҳолии  дар  соҳаҳои  гуногун  барномаҳои  ободонии деҳот вобаста  ба  заҳираҳои дохилӣ  ва кумакҳои  донорҳои дигар  ва омузишҳо дар мавзуъҳои  доир ба  экология,  замбурпарварӣ, парандапарварӣ,  гендерӣ ва дигарҳо  гузарониданианд.

 

Ҳамкорон  ва шарикони ташкилот

 

 

Ҳукумати  ноҳия.

Ҷамоатҳои  деҳоти ва шаҳраки  ноҳия.

MSDSP.

ТКХ  « Аврангзеб ».

Авалин Бонки Молиявии  Хурд  АБМХ.

Бонки Рушди  Тоҷикистон.

Хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоат.

05.08.2011 13:55

Номи Ташкилот

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  «  Муросо »

Маҳалли фаъолият

Ҷамоати дехоти  Калъаи Дашт   нохияи Файзобод

Ҳадафи ташкилот

Дастгирии ташкилотҳои деҳотӣ ва беҳдошти зиндагии мардуми деҳот мебошад. Мусодат дар ҳалу фасли  масъалахои иҷтимоӣ,  иктисодӣ, экологӣ, хифзи саломатии  ахолии , инчунин баланд  бардоштани сатхи фархангии мардум мебошад.

 

Самти фаолият

Мутахид  намудан барои иштирок  ҷихати паст намудани сатҳи камбизоатии ахолӣ. Хамчунин равнақдихии  вазъи иктисодӣ, иҷтимоӣ , хоҷагидорӣ, хифзи экологӣ,  саломатии ҷомеа, баланд ва вокифи ахолӣ аз  хайёти ҷомеъа ва мусодат ба мақомоти махалӣ дар  халли масоили ч 0,иҷтимоӣ иктисодӣ мебошад.

 

вебсайт

 

Нест

Роҳбар

 

 

Давлатов Сафарали  Рахмонович соли таваллудаш  22 – ноябри  соли 1956 , маълумот миёнаи махсус ,  ихтисосаш  мухосиб.

Тамос: суроға, рақами телефон, почтаи электронӣ

Ҷумхурии Тоҷикистон  нохияи  Файзобод   ҷамоати дехоти Калъаи Дашт,  дехаи  Лолаги

Телефон:  918252164

Шарҳи мухтасари ташкилот ва хидматрасонии он

 

 

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  « Муросо » аз соли 2006 аввал  бо номи Кумитаи Созмонхои Мардумӣ  ва баъдан  бо номи  Ташкилоти  Ҷамъияти « Муросо », ташкил  шудааст. Аз кайди Вазорати Адлия 15 – марти соли 2008  бо  раками кайдии  ИЧ – 854 ,  гузаштааст

Аъзоёни  ташкилот истикоматкунандагони ҳудудди Ҷамоати дехоти Калъаи Дашт ва  ба  шумор  рафта дар хаммаи соххахо    алалхусус  инкишофи  иҷтимоӣ дар  соххаи  кишоварзӣ  ва ободонии дехот ба мардум  кумаку  дастгирихо  расонида  шудааст.

Лоиҳаҳо:

 1. Роҳандозишуда
 2. Ҷорӣ
 3. Дар нақшабуда

 

 

 

 

Ташкилоти ҷамъиятии  « Муросо»  дар  давраи  фаъолияташ  24  номгуй  барномахои  инкишофи иҷтимоииро  дар  сохаи  зироаткорӣ,  растанипарварӣ,  чорводорӣ,  сохибкорӣ,  сохтмони купурукхо,  таъмири бинохои муассисахои хизматрасони, омузишхо  дар  мавзуъхои гуногунро  бо  дастгирии     MSDSP   амалӣ  намудааст.

Айни  замон барномаи  омузишии  « Гуруххои  Амонатии  ҷомеаасос       ГАЧА  »   дар  худуди  ҷамоат  амали шудаистодааст

Дар  оянда  бо  барномахои инкишофи  иҷтимоии ахолӣ  дар  сохахои  гуногун  барномахои  ободонии дехот вобаста  ба  захирахои дохилӣ  ва кумакхои  донорхои дигар  ва омузишхо дар мавзуъхои  доир ба  экология,  замбурпарварӣ, парандапарварӣ, гендерӣ ва дигархо  гузарониданианд

 

Ҳамкорон  ва шарикони ташкилот

 

 

Хукумати  нохия

Ҷамоатхои  дехоти ва шахраки  нохия

MSDSP

ТКХ  « Аврангзеб »

Авалин Бонки Молиявии  Хурд  АБМХ

Бонки Рушди  Тоҷикистон

Хоҷагихои дехконии худуди ҷамоат

Сехи коркарди шир  ҶДММ  « Сухробҷон »

05.08.2011 12:12

Номи Ташкилот

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  «  Манотиқ »

Маҳалли фаъолият

Ҷамоати деҳоти  Вашгирд  ноҳияи Файзобод

Ҳадафи ташкилот

Дастгирии ташкилотҳои деҳотӣ ва беҳдошти зиндагии мардуми деҳот мебошад. Мусодат дар ҳалу фасли  масъалаҳои иҷтимоӣ,  иктисодӣ, экологӣ, ҳифзи саломатии  аҳолии , инчунин баланд  бардоштани сатҳи фарҳангии мардум мебошад

 

Самти фаолият

Мутаҳид  намудан барои иштирок  ҷиҳати паст намудани сатҳи камбизоатии аҳолӣ. Хамчунин равнакдиҳии  вазъи иктисодӣ, иҷтимоӣ , хоҷагидорӣ, ҳифзи экологӣ,  саломатии ҷомеа, баланд ва вокифи аҳолии аз  ҳайёти ҷомеъа ва мусодат ба макомоти маҳалӣ дар  ҳалли масоили ч 0,иҷтимоӣ иктисодӣ мебошад

 

сомона

 

Нест

Роҳбар

 

 

Ашурова Гулсара Умаровна  соли таваллудаш  20 – июни  соли 1967 , маълумот миёнаи махсус ,  ихтисосаш  ҳамшираи шафкат.

Тамос: суроға, рақами телефон, почтаи электронӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон  ноҳияи  Файзобод   ҷамоати деҳоти Вашгирд,  деҳаи  Лолаги

Телефон:  951910915          935737207

Шарҳи мухтасари ташкилот ва хидматрасонии он

 

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  « Манотиқ » аз соли 2006 аввал  бо номи Кумитаи Созмонҳои Мардумӣ  ва баъдан  бо номи  Ташкилоти  Ҷамъияти, ташкил  шудааст. Аз кайди Вазорати Адлия 15 – марти соли 2008  бо  раками кайдии  ИЧ – 851 ,  ИНН 140003121.

Аъзоёни  ташкилот истиқоматкунандагони ҳудудди Ҷамоати деҳоти Вашгирд ва Ҷамоати шаҳраки  Файзобод ба  шумор  рафта дар ҳаммаи соҳҳаҳо    алалхусус  инкишофи  иҷтимои дар  соҳҳаи  кишоварзӣ  ба мардум  кумаку  дастгириҳо  расонида  шудааст.

Лоиҳаҳо:

 1. Роҳандозишуда
 2. Ҷорӣ
 3. Дар нақшабуда

 

 

 

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  « Манотиқ»  дар  давраи  фаъолияташ  12  номгуй  барномаҳои  инкишофи иҷтимоииро  дар  соҳаи  зироаткорӣ,  растанипарварӣ,  чорводорӣ,  соҳӣбкорӣ,  сохтмони купурукҳо,  таъмири биноҳои муассисаҳои хизматрасони, омузишҳо  дар  мавзуҳои гуногунро  бо  дастгирии     MSDSP   амали  намудааст.

Айни  замон барномаи  омузишии  « Гуруҳҳои  Амонатии  Ҷомеаасос       ГАЧА ) »   дар  ҳудуди  ҷамоат  амали шудаистодааст

Дар  оянда  бо  барномаҳои инкишофи  иҷтимоии аҳолӣ  дар  соҳаҳои  гуногун  барномаҳои  ободонии деҳот вобаста  ба  захираҳои дохилӣ  ва кумакҳои  донорҳои дигар  ва омузишҳо дар мавзуъҳои  доир ба  экология,  замбурпарварӣ, парандапарварӣ,  гендерӣ ва дигарҳо  гузарониданианд

 

Ҳамкорон  ва шарикони ташкилот

 

 

Ҳукумати  ноҳия

Ҷамоатҳои  деҳоти ва шаҳрақи  ноҳия

MSDSP

ТКХ  « Аврангзеб ».

Авалин Бонки Молиявии  Хурд  АБМХ

Бонки Рушди  Тоҷикистон

ҶСК « Мурги Хилол»

05.08.2011 10:51

Название

организации

Общественное объединение «ШОХИН»

 

Географический фокус

Республиканский-Душанбе, Файзабад.

 

Миссия организации

 

Миссия  Общественное объединение « Шохин». Содействия решению экологических, экономических, оброзование и культурных задач и вопросов здравоохранения  населения.

Направление деятельности

Деятельность ОО «Шохин» направленно, прежде всего на поддержки равноправного участия молодёжи и детей в общественной жизни, изучения проблем здоровья, экологии, организовать и проводить культурно просветительские программы.

 

вебсайт

 

Руководитель

 

Низомиддини Шамсиён- руководитель проекта,год рожд.- 21.11 1964, образованнее-высшые, 1989 г. окончил факультет филологии ТНУ, с1989г.  работает в СМИ

 

Контакты:адрес, номер телефона, электронная почта

 

Республика Таджикистан, Файзабадского  района, джамоат Чавонон,  к/к Оби сангбур. Тел:3-22-71; 93-587-48-64; элект. Почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Краткое описание организации и предосталяемые услуги

 

 

регистрирован Министерство Юстиции Р.Т. от 26.12.  2003г.№1126 . Пр.регист. в Мин. Юст. №295 А от14.11.2007.

Членами организации являются   преподаватели,  врачи, журналисти

населении

Организовала группу поддержки из числа молодёжи лидеров в махаллах с помощью, которых проводит массовые встречи, различные индивидуальные, групповые беседы с молодёжами  о проблемах, которые волнуют их.

Проекты:

 1. Реализованные
 2. Текущие
 3. Планируемые

 

В ходе своей деятельности организация «Шохин» разработал и реализовал несколько проектов которые имеют социальную значимость в обществе.

Проект «Чистая вода – это здоровье и чистота» ‑ при поддержке Германский Агроакции в 2005г.

Целью проекта было проведение трубопроводной линии на расстоянии 2 км родников горы Чанори лой до село Обисангбур (4500 человек) чистой питьевой водой. Германской Агроакции (2005г).

Организация оказала гуманитарную помощ – школьную одежду, обувь 80 первокласникам сиротам  из малообеспеченных семей  Файзабадского района  от «Агроинвестбонк».

ОО «Шохин» является учредителям газеты «Парвин». А так же у них одинаковые интересы на счет развитии демократии и свободы слова в Таджикистане.

В целом за годы свои существования НПО «Шохин» охватили своими проектами (деятельности) более 5000 человек.

 

Доноры и партнеры

 

Наши партнеры и доноры:

Комитет по делам молодёжы, спорт и туризма при правительстве Республики Таджикистан

Германской агроакции

ФАО

Фонд АГА-Хана

Караинтернейшнл

Агроинвестбонк

Бонк Эсхата

Интернюс

Таджиктелеком

04.08.2011 13:23

 

Название

организации

Общественная организация «Файзбахш»

Географический фокус

Файзабадский район, город Рогун, город Вахдат.

 

Миссия организации

 

Оказание всемерного и активного содействие становлению открытого демократического, гражданского общества в Таджикистане посредством поддержки равноправного участия населения, проведения специальных образовательных курсов по различным направлениям развития гражданского общества и мобилизация  населения к решение местных проблем.

 

Направление деятельности

Деятельность ОО «Файзбахш» направлен, прежде всего на поддержки равноправного участия населения особенно женщин и детей в общественной жизни, повышение  правовой грамотности  среди  населения, распространения знаний по  гендерным вопросам изучение  проблем  здоровья, экологии. Содействие  в создания новых рабочих мест для  женщин.

 

вебсайт

 

Руководитель

 

Майрам Мирзоева - директор.

 

Контакты:

Адрес,

номер телефона,

электронная почта

 

Офис в Файзабаде:

Республика Таджикистан, Файзбадский район, поселок Лолаги, ул Хамза-1

Тел: (+992) 93-571-05-16 (моб)

Email : Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

Краткое описание организации и предосталяемые услуги

 

ОО «Файзбахш» действует с ноября  1999г, на территории Файзабадского района. Объединяет населения района различных профессий, проживающих на территории Файзабадского района.

Зарегистрировано в МинЮсте  Республики  Таджикистан    10.11. 2000 г, № 677.

В 2007 году после принятия закона о перерегистрации всех ОО Р.Т. мы перерегистрировали наш ОО в МинЮсте  Республики  Таджикистан    под номером 477 «А» от 24 декабря 2007 года.

Наша организация проводила активную работу среди населения Файзабадского района, организовало  группы поддержки  из числа лидеров в  махалях с помощью которых проводит  массовые встречи различных - индивидуальных групповые беседы  с населением о проблемах которые волнуют их. За годы своей деятельности были  проведены  осведомительные работы и семинары по правовым и экологическими, конфликтным  вопросами среди населения и молодежи сельской местности.

Наша организация ведет систематическую работу путем учёта, прожиточных доходов, наблюдении, опросов, PRA исследования на местном уровне (оценку нужд сообществ),  анкетирования и др. по определению критерия бедности с целью создания достоверного нормативного документа, отвечающего международным нормам, опреде­ляющим уровень бедности (социально-экономический, культурно-быто­вой, образовательный, медицинские и по другим сферам) по регионам, где действует  наша организация.

При ОО «Файзбахш» разработана примерная методика определения различных проблем сообщества, где непосредственно участвует населения: со стороны самих граждан определяется в чем заключаются их потребности и приоритеты.

В ходе своей деятельности организация «Файзбахш» разработал и  реализовал проекты, которые имеют социальную значимость в обществе.

 

 

 

Проекты:

 1. Реализованные
 2. Текущие
 3. Планируемые
 1. Основные Реализованные проекты

 

 1. Коалиционный проект  ОО «Файзбахш» под названием «16 – дней против насилия» при поддержке Глобальный Фонд Женщин Мира (Америка 2001г.).
 2. Проект «Знание прав – гарантия свобода личности» при поддержке Американского посольство (2002-2003г).
 3. Проект «Вода-источник жизни»- по  обеспечения чистой питьевой воды населения 4 кишлаков Файзабадского района при поддержке Фонд Сороса (2003г).
 4. Проект «Организация труда  надомниц» - национальный промысел женщин – вдов, без кормильцев и  малоимущих семей при  поддержке Германской  Агроакции (2003г).
 5. Проект «Чистая вода-залог здоровье и чистота»-  при поддержке программы Здоровье сообщества 2004 г.
 6. Проект «Укрепление и увеличение потенциала ОО»-2004-2005 г при поддержке (USAID /MSDSP).
 7. Проект    «Плетенная продукция-путь к снижению уровня бедности»  -  при поддержке ППГО IREX Таджикистан 2004 г
 1. Проект «Родники- пульс жизни» при поддержке CIDA

10.  Проект  об  оказании профессиональных услуг по проведения тренингов по развитию  сельского хозяйства  для КО и CDU Файзабадского района  и Рогуна при поддержке Фонда Агахана 2006 г. (MSDSP)

11.  Проект по «Мобилизации общины  в целях профилактики ВИЧ/СПИД среди трудовых мигрантов и членов их семей» при поддержке МОМ (финансирование Глобального фонда) с  2007-2011 г

 1. Проект по проведения восемь 2-х дневных семинаров в 8-ми джамоатах района по теме «Повышение  гендерной чувствительности» для членов SUDVO и сотрудников джамоатов» Файзабадского района, Фонд Агахана (MSDSP) 2008 год.
 2. Проект «Развития местного рынка»  по цепочке добавленной стоимости при поддержке Швейцарской ассоциации международного сотрудничества Helvetas-Кыргызской Республики 2007 г до настоящего времени.

12.  Проект «Развитие местного самоуправлении» по  вовлечения населения в процессы  местного самоуправления в Таджикистане Фонд Евразия Центральной Азии-2010 г.

 

2.Основные текущие проекты и планируемые проекты-

Проект «Развития местного рынка»  по цепочке добавленной стоимости при поддержке Швейцарской ассоциации международного сотрудничества Helvetas-Кыргызской Республики 2007 г до настоящего времени.

В рамках проекта «Развитие Местного Рынка» в 2007 году   было создано 10 фермерских групп. Эти фермерские группы специализированы по выращиванию томатов, огурцов и другие виды овощей. В 2008-10 году уже создано 14 групп  из  двух джамоатов  (джамоат Бустон и Джавонон) Файзабадского района в количество 300 фермеров. Эти группы обеспечивают своим продукциям томатом и огурцом  консервный завод  «Гули кухсор», ПП «Зафарёб» г.Душанбе и Вахдат.

Проект «Развитие местного самоуправлении» по  вовлечения населения в процессы  местного самоуправления в Таджикистане Фонд Евразия Центральной Азии-2010 г. Проект развивает соответствующую модель в пилотных джамоатах Файзабадского района репетиторы из выбранных джамоатах проводят тренинги и консультации для жителей своих джамоатах , чтобы дать им возможность  контролировать соблюдения  своих прав и прав своих сограждан  в таких сферах, как проведения  выборов  и доступ к участию в предвыборной  кампании в местные советы: открытость информации; участие  граждан в разработке местных бюджетов и их выполнения.

Проект по «Мобилизации общины  в целях профилактики ВИЧ/СПИД среди трудовых мигрантов и членов их семей» при поддержке МОМ (финансирование Глобального фонда) с  2007-2011 г

Повышения уровня знаний населения особенно  молодежи выезжающий на миграции по проблемам ВИЧ/СПИД и ИПП посредством повышения информированности населению выбранных джамоатах тем сеемым способствовать к снижению заболеваемости ИПП\ВИЧ\СПИД среди трудовых мигрантов и членов их семей

 

Доноры и партнеры

 

Наши партнеры и доноры:

* Американское посольство в Душанбе

* USAID

* Швейцарский офис по сотрудничеству в Таджикистане

* Helvatas ICCO

*  МОМ

* UNDP

* Институт открытого общества Фонд Сорос Таджикистан

* Фонд Евразия Центральной Азии

* WFP

* Канадский Фонд CIDA

* MSDSP

* Глобалный Фонд Женщин Мира

* Irex

* ZdravPlus Counterpart

* WFP

 

19.07.2011 00:32

Название

организации

Название организации: ОО «Элъёр»

Географический фокус

Курган-Тюбинского региона, Республики Таджикистан.

Миссия организации

 

Повышение и защита гражданских, политических, экономических, социальных, экологических, медицинских и культурных прав и свободы граждан, содействовать снижению уровня бедности населения, репродуктивное здоровье мужчин и женщин, защита населения от  переходящих болезньей, планирование семьи и народные традиции,    Поддержка инициативы распространения образцовой образа жизни, предпринимательства, решить гуманитарную деятельность и обеспечить граждан рабочими местами.

Направление деятельности

Работа с женщинами, молодежью, подростками и детьми.

вебсайт

 

Нет

Руководитель

 

Юсупова Хатира  Мусаевна.

Контакты:адрес, номер телефона, электронная почта

 

735180 Шаартузский р-н,  ул. Носир-Хисрав 33

Телефон:  ( 3240) рабочий 2-18-26,  моб. 500 93 21

Эл. Почта:   Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Краткое описание организации и предосталяемые услуги

 

 

Общественная организация «Элъёр» (до перерегистрации «Хамроз») была создана в 2000 году и зарегистрирована в Хатлонской облюстиции 19 мая за №79, и проведена перерегистрация 27декабря 2007года

Проекты:

 1. Реализованные
 2. Текущие
 3. Планируемые

 

Реализованные

Обеспечение прядильно-вязального цеха, Шаартузский район         .

Моё будущее в моих руках            Шаартузский район.

Обучение лидеров Джамоат самоуправлению лидеры джамоатов лидеры джамоатов                Шаартузский, Кабадианский,Бешкент

Кредит  Шаартузский район

Родителям о подростках            Шаартузский район

Махала-исток всех дел               Шаартузский район

Права и обязанности в семье.Шаартузский район

Молодежь и демократия            Шаартузский район

Реабилитация средней школы №32 кишлака Кахрамон Шаартузский район                   

Повышение роли махалинских комитетов в самоуправлении

Профессиональное обучение и бизнес для девушек               Шаартузский район                Президентский грант,

Текущий: Радикализация среди молодежи – фонд Евразия

Планируемые: Вовлечь на общественную работу побольше престарелых женщин

Доноры и партнеры

 

МКМ, Фонд евразия, фонд Сороса, ОБСЕ, Посольства США, Посольства Японии,.

В данный момент работаем в партнерстве с фондом Евразия.

19.07.2011 00:30

Название

организации

Общественная организация «Школа волонтёров»

Географический фокус

Хатлонская область, приоритет – Курган – Тюбинская группа районов

Миссия организации

 

Содействие развитию волонтёрского движения, подготовка волонтёров для государственных и общественных организаций и инициативных групп региона посредством предоставления консультативной, информационной и иной поддержки

Направление деятельности

Работа с детьми, молодёжью и подростками, обучение, консультирование, организация и проведение мероприятий, социальное партнёрство

вебсайт

 

Нет

Руководитель

 

Бобоназаров Салим

Контакты:адрес, номер телефона, электронная почта

 

Город Курган – Тюбе, Мирзокадырова 4, 918631235, 988160444,  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Краткое описание организации и предосталяемые услуги

 

 

Год создания – 2010

Целевая группа – ПИН, РС, ЛЖВ, дети улицы

Услуги – обучение, низкопороговые услуги, волонтёрское социальное сопровождение

Проекты:

 1. Реализованные
 2. Текущие
 3. Планируемые

 

 1. «Ничего для нас без нас», донор – Фонд Молодых лидеров ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ).
 • 85 ПИН, РС, ЛЖВ  до настоящего времени охвачены профилактическими мероприятиями
 • 15 ПИН, РС обучены методам аутрич работы с уязвимой молодёжью
 • 90% участников ТоТ успешно сдали претест и постест
 • Создано 2 инициативных группы после проведения семинара «НПО и Сообщество»
 • 100% ПИН, РС, ЛЖВ – участников  4 двухдневных семинаров «Профилактика ВИЧ/СПИД, ИППП, гепатитов, туберкулёза и малярии» (80 человек) прошли ДКТ, тестирование по ТБ, ИППП, гепатитам и малярии
 • 80 ПИН, РС, ЛЖВ приняли участие в 2 спортивных мероприятиях в рамках проекта.
 • Подготовлено 15 волонтёров, из числа студентов медицинского колледжа в ходе ТОТ в качестве   аутрич - работников  на тему: «Особенности аутрич – работы по предотвращению и  распространению наркомании  среди  детей и  подростков»
 • Проведено 6 мини – сессий в сотрудничестве с ОЦ СПИД, ОНЦ Хатлонской области   для 60 детей улицы на темы  «Здоровье общества в твоих руках»  и  «Взаимопонимание это добрый поступок»;
 • Проведено 5 встреч с 50 детьми улицы  города Курган – тюбе с целью вовлечения их в дальнейшую профилактическую работу. Всем им были розданы гигиенические и продуктовые наборы, детская литература, информационно – образовательные материалы.
 1. «Международное партнёрство и дети улицы» (совместно с НПО из Ирана, Афганистана и Индонезии). Донор – IREX

Всего проектом охвачено 125 детей улицы, в том числе 80 мальчиков и 45 девочек.

Доноры и партнеры

 

Фонд молодых лидеров, IREX

 

19.07.2011 00:27

Номи Ташкилот

ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи ташкилотхои ҷамъиятии «Чорсу» - ноҳияи Муъминобод

Маҳалли фаъолият

ноҳияи Муъминобод

Ҳадафи ташкилот

ҳамоҳангсозии фаъолияти ташкилотҳои ҷамъияти дар ноҳия, мусоидат намудан дар раванди демократикунонии ҷомеа ва инкишоф додани ҳамкориҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, фаъолнокгардонии ҷомеа, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ

Самти фаъолият

мустаҳкам намудани ҳамкориҳои ҳокимиятҳои маҳаллию ҷомеаи шаҳрванди ва ҳамоҳангсозии фаъолиятҳои ташкилотҳои             ҷамъиятии ғайридавлатии         маҳаллӣ

сомона

 

Надорад.

Роҳбар

 

Баҳромов Раҷабали – раиси ташкилот

 

Тамос: суроға, рақами телефон, почтаи электронӣ

 

вилояти Хатлон, ноҳияи Муъминобод, шаҳраки Меҳробод, кучаи Темуршо Рахимов №54

Телефони мобили: (+992) 918 88 86 29

Телефон: (83318) 2 11 00

Почтаи электронӣ: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Шарҳи мухтасари ташкилот ва хидматрасонии он

 

Ташкилот моҳи апрели соли 2010 таъсис ёфта, моҳи июли соли 2010 дар раёсати адлияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон аз қайди давлати гузаштааст. Аъзоёни ташкилот  - аз 8 ташкилоти ҷамъиятии маҳаллии зерин иборат мебошад:

 • Ташкилоти ҷамъиятии «Муъминобод».
 • Ташкилоти ҷамъиятии «Садбарг».
 • Ташкилоти ҷамъиятии «Бустон».
 • Ташкилоти ҷамъиятии «Гулистон».
 • Ташкилоти ҷамъиятии «Ваҳдат».
 • Ташкилоти ҷамъиятии «Навруз».
 • Ташкилоти ҷамъиятии «Пайванд».
 • Ташкилоти ҷамъиятии «Куҳсорон».

Ташкилотҳои  аъзои Ассотсиатсия таҷрибаи зиёди кори дар рушди ҷомеа ва ҳамкориҳо бо ҳокимияти маҳаллӣ дошта, солҳои охир дар ноҳия дар доираи БЧИИМК Хазинаи Огохон ва лоиҳаи Тараққиёти Маҳаллии Муъминобод/Каритас Швейтсария фаъолиятҳои зиёдеро ба сомон расонидаанд.

Ассотсиатсия имконият дорад, ки дар иҷроиши барномаҳо ва фаъолиятҳо ба ташкилотҳои байналмилали ва маҳаллии гайридавлатии дар ноҳияи Муъминобод фаъолиятдошта хизматрасониҳои зеринро пешниҳод намояд:

 • ташкил намудан ва фасалитатсияи вохуриҳо, маҷлисҳо, мизҳои муддавар, омузишҳо, маъракаҳои фаҳмондадиҳи, ҷамъоварии маълумотҳо ва гайра);
 • дар бо алоқа овардан бо ҳокимияти маҳаллии сатҳи ноҳия ва ҷамоатҳо, мақмотҳои худфаъолиятии ҷамъияти, ташкилотҳои давлатию гайридавлатии маҳаллии дар ноҳия фаъолиятдошта.
 • банақшагирии фаъолиятҳо.
 • гузаронидани омузиши эҳтиҷоти маҳал;
 • сафарбаркунии ҷомеа;
 • татбиқи лоиҳаҳо.

.

 

Лоиҳаҳо:

 1. Роҳандозишуда
 2. Ҷорӣ
 3. Дар нақшабуда

 

Фаъолиятҳои татбиқнамуда

 • мусоидат дар тарбияи ҳуқуқии занони камбизоат тариқи баргузории тренингҳо;
 • гузаронидани маъракаҳои фаҳмондадии – вохуриҳо бо ҷавонон дар сатҳи ҷамоатҳо ноҳия  дар ҳамкори бо бахши ҷавонон, варзиш ва сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия оиди пешгирии бемориҳои сироятии ҷинсӣ, нашъамандӣ ва ҳуқуқу вазифаҳои муҳоҷирони меҳнати;
 • мониторинги иҷроиши барномаҳои дар сатҳи фаъолиятҳои ташкилотҳои Ассотсиатсия карордошта;
 • гузаронидани вохурии  шарикон бо иштироки намояндагон аз ҳокимияти маҳаллӣ, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ғайридавлатии маҳаллӣ дар ноҳия фаъолиятдошта;
 • намояндагии ташкилотҳои гайридавлатии маҳаллӣ дар маҷлисҳои моҳонаи ҳамоҳангсозии ташкилотҳои байналмилалӣ ва гайридавлатӣ дар минтақаи Кулоб;
 • баргузории ҷаласаи ташкилотҳои ҷомеаасоси маҳаллӣ дар сатҳи ноҳия бо мақсади таҳлили вазъи ташкилотҳои ҷомеаасос дар ноҳия ва дар оянда мусоидат намудан дар ҳалли мушкилотҳо ва тақвият додани ҳамкории ояндаи онҳо бо ҳокимияти маҳаллӣ дар ноҳия;
 • муаррифии фаъолиятҳои шарикон дар вохӯриҳо бо намояндагони ташкилотҳои маблағгузор.

 

Фаъолиятҳои банақшагирифташуда

 • тақвият додани вокифии ҷомеа оиди фаъолиятҳои ҳокимияти маҳаллӣ, ташкилотҳои ғайридавлатии маҳаллию байналмилалӣ  ва маблағгузорон;
 • мусоидат дар татбиқи нақшаҳои рушд ва стратеги дар ноҳия;
 • мусоидат ба ташкилотҳои байналмиллалӣ ва гайридавлатии маҳаллӣ дар баргузории вохурихо, тренингҳо ва дигар чорабиниҳо дар ноҳия;
 • ташкили вохуриҳо, мизи муддавар ва табодули таҷриба байни ташкилотҳои гайридавлатии маҳаллӣ;
 • мусоидат намудан ба ҳокимияти маҳаллӣ, ташкилотҳои ғайридавлатии маҳаллӣ дар робита ба маблағгузорон;
 • кумак ба ташкилотҳои гайридавлатии маҳаллӣ дар ҳалли мушкилотҳо;
 • гузаронидани мониторинги фаъолиятҳои ташкилотҳои гайридавлатии маҳаллии аъзои  Ассотсиатсия.
 • муттаҳид намудани  дигар ташкилотҳои гайридавлатии маҳаллӣ дар Ассотсиатсия;
 • барқароркунии алоқаи байни ташкилотҳои ғайридавлатии маҳаллӣ бо маблағгузорон ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ дар сатҳи миллӣ тавассути созмони миллии ташкилотҳои гайридавлатии   Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 • ҳамкори бо Ассотсиатсияи милллии созмонҳои гайридавлатии Тоҷикистон;
 • мусоидат ба ташкилотҳои ҷомеаасос дар дарёфти маблаггузорон;
 • таъсиси базаи иттилооти оиди ташкилотҳои ҷомеаасоси ноҳия;
 • ташкили мактаби волонтёрҳо;
 • мусоидат ба сохторҳои давлатию гайридавлати дар дастраси ба шабакаи интернет.

 

Донорон  ва шарикони ташкилот

 • БЧИИМК (MSDSP) Хазинаи Бунёди Огохон.
 • Иттиҳоди Аврупо.
 • IFAD (Фонди Байналмилалии Рушди Кишоварзи).
 • Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Муъминобод.
 • Ҳокимиятҳои маҳаллӣ (ҷамоатҳо).
 • Ташкилоту муассисаҳои давлатии ноҳияи Муъминобод.
 • Кумитаи Маҳаллии Тараккиёти ноҳияи Муъминобод.
 • Созмонҳои гайридавлатии маҳаллии дар ноҳияи Муъминобод фаъолиятдошта.
 • Маркази дастгирии ҷомеаи шаҳрвандии «Шаҳрванд».
19.07.2011 00:24

Название

организации

Общественная организация «Чашма».

Географический фокус

Хатлонская область, Кургантюбинский регион, Шахритузский, Кубодиёнский, Носир Хусравский, Пянджский, Джиликульский, Кумсангирские районы.

Миссия организации

 

Содействие в сокращении уровня бедности и развитию общин в регионе.

Направление деятельности

Социально-зкономическая, образовательная.

вебсайт

 

нет

Руководитель

 

Сановбар Имомназарова

Контакты:адрес, номер телефона, электронная почта

 

Шахритузский р-н, ул. Рудаки 24, 93 500 35 15; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Краткое описание организации и предоставляемые услуги

 

 

ОО «Чашма» функционирует с сентября 1998 года на территории Хатлонской области. За период деятельности осуществлены более 32 малых и крупных образовательных и социально значимых проектов по созданию временных и постоянных рабочих мест. Проведены тренинги и семинары по повышению информированности населения по правовым вопросам, гендеру, предотвращения конфликтов и насилия, создания команды и развития лидерских навыков итд. Целевая группа: женщины и дети, предприниматели, лица, подвергшиеся насилию.

 

Оказывается образовательные и консультационные услуги..

Проекты:

1.Реализованные

2.Текущие

3.Планируемые

 

Список реализованных проектов прилагается;

 

 1. Создание Центра реабилитации для женщин (Глобал. Фонд для женщин), Шахритуз;
 2. Приграничная торговля тренинги и встречи с предпринимателями. (ГТЦ), Кабадиян, Шахритуз и Н.Хусрав.
 3. Профилактика ВИЧ/СПИД среди трудовых мигрантов и членов их семей. (МОМ) Кабадиян.

 

Создание групп взаимопомощи в дж. Х.Холматова Шахритузского р-на;

Расширение деятельности Центра реабилитации.

Работа по созданию Ассоциации родителей и учителей.

Доноры и партнеры

 

МОМ, Центр «Развития приграничной торговли Хатлонской области», Глобальный женский фонд.

 

Портал создан и администрируется Центром Информационно-Коммуникационных Технологий города Душанбе. Мнение администрации портала может не совпадать с мнением авторов публикаций. Администрация портала  не несет ответственность за точность и содержание информации на сайте, относительно адресов и контактов указанных другими организациями.  Для уточнения информации можно обращаться по эл-адресу: info@tajikngo.tj